Tuesday, 12 April 2011

10 orang yang solatnya terabaikan

Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : "Barang siapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan keselamatan. dan barangsiapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya tidak ada cehaya, petunjuk dan jalan keselamatan baginya". Rasulullah S.A.W telah bersabda bahawa : "10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.
Lelaki ini melakukan solat hanya sekedar menggugurkan kewajibanya, merasa islam secara lahir tapi tidak secara batin. Maka dia hanya akan menambah kemurkaan allah, dikarnakan dia melakukan solat hanya untuk menjaga kewibawaan terhadap orang-orang yang melihatnya atau disekitarnya.

2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
Sesuatu  yang wajar, bila solat tanpa zakat adalah sesuatu yang haram. Karna secara tidak langsung pelaku mengingkari rukun islam. Sama halnya dengan seseorang yang solat, zakat tapi tidak mau berpuasa ramadhan. Rukun islam merupakan tuntutan bagi seseorang yang menafikan diri sebagai muslim.

3. Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.
Imam tanpa ilmu, ahli maksiat, dan penebar gibah. Pandai mmenyembunyikan kejelekan dan senang menjelekan orang lain lewat belakang. Yaaa, imam seperti ini tidak akan diterima solatnya.

4. Orang lelaki yang melarikan diri.
Melarikan diri diartikan saat sedang berperang. Tanpa aba-aba dari pemimpin untuk mundur, pria ini melarikan diri agar jiwanya terselamatkan.

5. Orang lelaki yang minum Khmer.
Dikatakan dalam hadis dikatakan 40 hari ibadahnya tidak akan diterima, bila tidak bertaubat maka ia akan mendapatkan minum dari sungai khabal (nanah penduduk neraka), kemudian had didunia adalah mendapatkan deraan sebanyak 80kali.

6. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.
Kali ini giliran perempuan, perempuan yang menbuat marah suaminya. Membantah perintah suami (selama tidak untuk maksiat), dan meninggikan suara saat berbicara. Huuuuuuh, sangat mudah istri masuk neraka karna tidak tahu menahu atas apa yang harus dia lakukan terhadap suami.

7. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung.
Jilbab tidak asing lagi bagi muslimaah, tudung yang dimaksud adalah jilbab yang dipakai sehari-hari. Dikatakan rasulullah dlam hadist, tidak diterima solat seorang wanita yang tidak memakai khimar (jilbab sehari-hari)

8. Pemimpin yang sombong dan zalim.

Pemimpin sombong (tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain.) dan zalim, menganiaya sesuatu yang berada dibawahnya.

9. Orang-orang yang suka makan riba'.
Riba adalah tambahan, sesuatu yang dilebihkan berbentuk uang atau barang  yang disyaratkan dari awal. Apapun itu maka haram, ketika sesuatu haram masuk ketubuh kita maka allah pun akan menjauh dan enggan memberi kita jalan yang lurus.

10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar."

Sebagai manusia sebenarnya kita sangat kurang dalam memberi totalitas kepada allah azza wajalla, selalu berusaha memperbaiki diri adalah jalan agar rabb selalu menuntun kita kejalan yang lurus.  Tanpa rahmat dari allah azza wajalla, kita tidak bisa menikmati islam yang kita jadikan dien sekarang ini. Selalu bersyukurlah agar rahmat itu senantiasa tidak terputus.....
 
;