Tuesday, 12 April 2011

Dosa-dosa besar

Dosa besar menurut hadits dan para ulama:

1. Mempersekutukan Allah
heeeem, biasanya disebut syirik. mempunyai keyakinan bathil, jaman dahulu identik dengan menyembah berhala, akan tetapi jaman sekarang........ woww, sangat amat mudah. mulai dari keyakinan akan horoskop, dukun, peramal, pamali, keyakinan jawa yang konyol, dan banyak lainya. syirik besar ataupun kecil orang beriman selalu berusaha menghindarinya.

2.Sihir
identik dengan kekuatan magis yang ada pada diri seseorang, biasanya orang seperti ini bersekutu dengan jin.

3.Membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak.
“‘Dan, barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya…….. ‘(an-Nisaa’: 93)”

4.Makan harta riba
memakan harta hasil lebihan atau bunga. tidak hanya dibank konvensional, rentenir atau perusahaan kreditpun termasuk mengambil riba dalam usahanya. ““Orang-orangyang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri mela­inkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila ‘(al-Baqarah: 275)”

5.Makan harta anak yatim
tidak mengeluarkan shodaqoh, zakat ataupun tidak berbagi riski kepda orang-orang yang membutuhkan

6.Lari dari peperangan
Maksudnya, saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seorang muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu.

7. putus asa dari rahmat allah
merasa allah tidak adil, tidak memberinya riski, tidak memudahkan hidupnya, tidak pernah bersyukur.

8. Berbuat durhaka kepada orang tua
berkata "AH" saja tidak boleee,... lalu kenapa kita Ngrundel stiap hari?????

9. Minum khamer
dijelaskan ulama, khamer adalah segala bentuk minuman keras dan narkoba. diqiyaskan oleh para ulamma bahwasanya sesuatu yang bisa menghilangkan akal fikiran dalam jangka waktu tertentu.

10. meninggalkan sholat
mendengar adzan tapi tidak menghadirinya, menyepelekan salat, imam ahmad bin hambal pernah mengatakan boleh mengkafirkan orang-orang seperti ini.

11. Berbuat zina
melakukan hubungan suami istri tidak dengan orang yang halal baginya atau mahromnya. jelasnya memasukan kelamin pria kekelamin wanita. hal ini adalah zina yang dianggap paling besar dosanya.
 
;